หน้ากากหมูเลาะกระดูกหน้ากากหมูเลาะกระดูก
Pack Size : 2-5 kg/หัว
Pack Size : 2-5 หัว/box
Packing :13-15 kg./box
Delivery