ตับหมูตับหมู
ราคา 49 บาท/กิโลกรัม
ราคายกลัง 45 บาท (สั่งซื้อ 10 กิโลกรัมขึ้นไป)
Delivery