ขั้วตับหมูแช่แข็งขั้วตับหมู
Pack Size : แพ็ค 2 กิโลกรัม

ขั้วตับหมู
น้ำหนัก 30 กิโลกรัม
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

ขั้วตับหมู
น้ำหนัก 500 กิโลกรัม
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

ขั้วตับหมู
น้ำหนัก 1,500 กิโลกรัม
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.
Delivery