ไตหมูแช่แข็งไตหมูแช่แข็ง
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.
Delivery