ไส้ตันหมูสดแช่แข็งไส้ตันหมูสดแช่แข็ง 
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.
Delivery