หมูกระทะหมูกระทะ
Pack Size : 1000 กรัม
ราคา 145 บาท/กิโลกรัม
ราคายกลัง 143 บาท (สั่งซื้อ 10 กิโลกรัมขึ้นไป)
Delivery