สันนอกสไลด์สันนอกสไลด์
Pack Size : 1000 กรัม
ราคา 165 บาท/กิโลกรัม
ราคายกลัง 162 บาท (สั่งซื้อ 10 กิโลกรัมขึ้นไป)
Delivery