เบคอนรมควันเบคอนรมควัน
Pack Size : 1000 กรัม
ราคา 210 บาท/กิโลกรัม
ราคายกลัง 205 บาท (สั่งซื้อ 10 กิโลกรัมขึ้นไป)
Delivery