ก้อนเล็กก้อนเล็ก
ราคา 1,440 บาท/กิโลกรัม
ราคายกลัง 1,400 บาท (สั่งซื้อ 10 กิโลกรัมขึ้นไป)
Delivery