ก้ามแข็งมีกระดูกก้ามแข็งมีกระดูก
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.
Delivery