ก้ามอ่อนไม่มีกระดูกก้ามอ่อนไม่มีกระดูก
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.
Delivery