หวีก้วยหวีก้วย
ราคา 900 บาท/กิโลกรัม
ราคายกลัง 850 บาท (สั่งซื้อ 10 กิโลกรัมขึ้นไป)
Delivery