อกชิ้นอกชิ้น
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.
Delivery