ปูนิ่มปูนิ่ม
น้ำหนัก 80-100 กรัม/ตัว
Pack Size : 100 กิโลกรัม
ราคา 660 บาท/กิโลกรัม
ราคายกลัง 650 บาท (สั่งซื้อ 10 กิโลกรัมขึ้นไป)
Delivery