ปลาหมึกกล้วยทั้งตัว ตัดแต่งปลาหมึกกล้วยทั้งตัว ตัดแต่ง
Pack Size : 1 กิโลกรัม
ราคา xx บาท/กิโลกรัม
ราคายกลัง 345 บาท (สั่งซื้อ 10 กิโลกรัมขึ้นไป)
Delivery