หอยนางรมหอยนางรม
Packing : Foam box

หอยนางรม S
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

หอยนางรม M
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

หอยนางรม L
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

หอยนางรม XL
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.
Delivery