ปลาแซลมอนปลาแซลมอน
น้ำหนัก 6-7 กก.
Pack Size : ลังละ 3 ตัว
ราคา xx บาท/กิโลกรัม
ราคายกลัง 380 บาท (สั่งซื้อ 10 กิโลกรัมขึ้นไป)
Delivery