ท้องปลาแซลมอนท้องปลาแซลมอน
ความกว้าง 1-3 ซม.
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

ท้องปลาแซลมอน
ความกว้าง 1-3 ซม.
Pack Size : 15-20 กก./Bulk

ท้องปลาแซลมอน
ความกว้าง 2-4 ซม.
Pack Size : 1 กิโลกรัม
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

ท้องปลาแซลมอน
ความกว้าง 2-4 ซม.
Pack Size : Bulk

ท้องปลาแซลมอน
ความกว้าง 3-5 ซม.
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.
Delivery