ล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์
Packing : Foam box
น้ำหนัก 500 กรัม
น้ำหนัก 700 กรัม
น้ำหนัก 800 กรัม
น้ำหนัก 900 กรัม
ราคา 1,500 บาท/กิโลกรัม
ราคายกลัง 1,800 บาท (สั่งซื้อ 10 กิโลกรัมขึ้นไป)
Delivery