ปลาซาบะปลาซาบะฟินเล่ท์ 400-500 กรัม/ตัว
แพ็ค 1 ตัว
Delivery