แซลมอนสเต็กแซลมอนสเต็ก
อาหารทะเลแช่แข็ง
NW.100%
spec 151-200 กรัม/ชิ้น
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.
Delivery