หอยลายหอยลาย แช่แข็ง (Clams)
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.
Delivery