ปูม้าปูม้า

Pack Size 10-20kg / box
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

Spec
Size 1-4ตัว/kg
Size 5-7ตัว/kg
Size 8-12ตัว/kg
Delivery