ปลาหมึกบั้งปลาหมึกบั้ง(ตัดแต่ง) แช่แข็ง A
NW. 70%
Spec 350 กรัม
Pack Size 20*350 กรัม
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

ปลาหมึกบั้ง(ตัดแต่ง) แช่แข็ง A
NW. 70%
Spec 700 กรัม
Pack Size 10*700 กรัม
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.
Delivery