ปลาดอลลี่ปลาดอลลี่ติดท้อง

NW. 70%
Spec
1kg/ 1 pack
10packs / box

Pack Size
แพ็ค 4 ชิ้น
Delivery