ปลากะพงตัวรวมเครื่องในปลากะพงตัวรวมเครื่องใน
size 800-1,000 g.
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.
Delivery