กุ้งขาวสดกุ้งขาวสด (Frozen Shrimp)
NW. 80%
Pack Size:GW.400/NW.300
Packing : 20*300g

Spec
กุ้งขาวสด จำนวน 25-30 ตัว/ปอนด์(0.4 กก.)
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

กุ้งขาวสด จำนวน 46-50 ตัว/ปอนด์(0.4 กก.)
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

กุ้งขาวสด จำนวน 86-90 ตัว/ปอนด์(0.4 กก.)
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

กุ้งขาวสดปอกเปลือกไว้หาง จำนวน 16-20 ตัว/ปอนด์(0.4 กก.)
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

กุ้งขาวสดปอกเปลือกไว้หาง จำนวน 21-25 ตัว/ปอนด์(0.4 กก.)
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

กุ้งขาวสดปอกเปลือกไว้หาง จำนวน 26-30 ตัว/ปอนด์(0.4 กก.)
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

กุ้งขาวสดปอกเปลือกไว้หาง จำนวน 41-50 ตัว/ปอนด์(0.4 กก.)
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

กุ้งขาวสดปอกเปลือกไว้หาง จำนวน 51-60 ตัว/ปอนด์(0.4 กก.)
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

กุ้งขาวสดปอกเปลือกไว้หางผ่าผีเสื้อ จำนวน 31-35 ตัว/ปอนด์(0.4 กก.)
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

กุ้งขาวสดปอกเปลือกไว้หางผ่าผีเสื้อ จำนวน 46-50 ตัว/ปอนด์(0.4 กก.)
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

กุ้งขาวสดปอกเปลือกไว้หางผ่าผีเสื้อ จำนวน 41-45 ตัว/ปอนด์(0.4 กก.)
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

กุ้งขาวสดปอกเปลือกไม่ไว้หาง ผ่าหลัง จำนวน 31-40 ตัว/ปอนด์(0.4 กก.)
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

กุ้งขาวสดปอกเปลือกไม่ไว้หา ผ่าหลัง จำนวน 91-120 ตัว/ปอนด์(0.4 กก.)
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

กุ้งขาวหักแข็ง S
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

กุ้งขาวหักแข็ง M
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

กุ้งขาวหักแข็ง L
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.


กุ้งขาวต้ม จำนวน 26-30 ตัว/กก.
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

กุ้งขาวต้ม จำนวน 46-50 ตัว/กก.
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

กุ้งขาวต้ม จำนวน 66-70 ตัว/กก.
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

กุ้งขาวปอกเปลือกไว้หาง จำนวน 31-40 ตัว/กก.
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.
Delivery