กุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำ
Packing : Foam box

กุ้งแม่น้ำ จำนวน 3 ตัว/กก., 300-330 กรัม
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

กุ้งแม่น้ำ จำนวน 4 ตัว/กก., 230-250 กรัม
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

กุ้งแม่น้ำ จำนวน 5-6 ตัว/กก., 180-200 กรัม
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

กุ้งแม่น้ำ จำนวน 6-8 ตัว/กก.
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.
Delivery