หอยแมลงภู่ชิลีหอยแมลงภู่
NW.80%

Spec
หอยแมลงภู่ ความยาว 8-10 ซม.
Pack Size : 400 g. NW
Packing : 20*400g.
ยกลัง : 10 กก.

หอยแมลงภู่ ความยาว 5-7 ซม.
Pack Size : 400 g. NW
Packing : 20*400g.
ยกลัง : 10 กก.

หอยแมลงภู่ ความยาว 5-7 ซม.
Pack Size : 1,000 g. NW
Packing : 10*1000g.
ยกลัง : 10 กก.
Delivery