หอยแครงหอยแครง
Packing : Sack

หอยแครง ขนาดเล็ก
จำนวน 100-120 ตัว/กก.
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

หอยแครง ขนาดกลาง
จำนวน 60-80/80-100 ตัว/กก.
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.

หอยแครง ขนาดใหญ่
จำนวน 30-40/40-60 ตัว/กก.
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.
Delivery