ไส้ตันหมูลวกแช่แข็งไส้ตันหมูลวกแช่แข็ง
Pack Size 1kg/ 1 pack
Pack Size 10pack / box
Delivery