ปลาช่อนแดดเดียวแช่แข็งปลาช่อนแดดเดียวแช่แข็ง

ราคาแพ็คละ 225 บาท

ยกลัง 10 กิโลกรัม

ราคาลังละ 2,200 บาท
Delivery