ปลาดุกแดดเดียวแช่แข็งปลาดุกแดดเดียวแช่แข็ง

ราคาแพ็คละ 145 บาท

ยกลัง 10 กิโลกรัม

ราคาลังละ 1,400 บาท
Delivery