ปลานิลแดดเดียวแช่แข็งปลานิลแดดเดียวแช่แข็ง

ราคาแพ็คละ 150 บาท

ยกลัง 10 กิโลกรัม 

ราคาลังละ 1,450 บาท
Delivery