ปลาสลิดแดดเดียวแช่แข็งปลาสลิดแดดเดียวแช่แข็ง

แพ็คละ 1 กิโลกรัม

ราคาแพ็คละ 225 บาท

ยกลัง 10 กิโลกรัม

ราคาลังละ 2,200 บาท
Delivery