ขาหมูเผาเลาะกระดูกแช่แข็งขาหมูเผาเลาะกระดูกแช่แข็ง

แพ็คละ 5 กก.

ราคาแพ็คละ 465 บาท

ลังละ 10 กิโลกรัม

ราคาลังละ 900 บาท
Delivery