ปลาหมึกกล้วยทั้งตัว ตัดแต่งปลาหมึกกล้วยทั้งตัว ตัดแต่ง
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.
Delivery