แป้งนมหมูแช่แข็งแป้งนมหมูแช่แข็ง
น้ำหนัก 10 kg./box
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.
Delivery