กระดูกเล้งแช่แข็งกระดูกเล้งแช่แข็ง
Pack Size : 3-4ตัว/kg
Pack Size : 4-6ตัว/kg
Pack Size : 1 กก.
ยกลัง : 10 กก.
Delivery