ประวัติความเป็นมา บริษัท แคนดิด ฟู้ดส์ โซลูชั่น จำกัด
-

บริษัท แคนดิด ฟู้ดส์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้ Vision “Community of Foods Lover” บริษัทฯ ก่อตั้งในปี 2561 มีรากฐานมาจาก บริษัทแม่ คือบริษัทเว้ลท์ซี่ แอนด์ เฮ็ลธ์ซี ฟู้ดส์ จำกัด ที่ดำเนิน ธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 26 ปี บนสายธุรกิจนำเข้าและส่งออกอาหารสด อาหารแช่แข็งแบบเต็มรูปแบบจากต่างประเทศ เราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมที่ตอบโจทย์ให้กับธุรกิจร้านอาหาร วัตถุดิบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ที่เราใส่ใจในการเลือกสรร เพื่อให้ได้อาหารที่ดีที่สุดมอบแก่ลูกค้าของคุณ ในราคาที่เป็นธรรม

นโยบายการดำเนินธุรกิจจะเน้นทำการค้าด้วยความเป็นธรรม บริการที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อลูกค้า ตลอดจนถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับจากดิสเคาน์สโตร์ ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารเป็นผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นตามลำดับ
นโยบายคุณภาพ เน้นการใช้ทรัพยากรทั้งห่วงโซ่อาหารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐาน โดยใส่ใจพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพสินค้าตั้งแต่กระบวนการผลิตจนส่งถึงมือผู้บริโภค

การก่อตั้ง บริษัท แคนดิด ฟู้ดส์ โซลูชั่น จำกัด ขึ้นมา เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ในกลุ่มร้านอาหาร ผู้บริโภคที่นิยมการปรุงอาหารด้วยตัวเอง และกลุ่มลูกค้าที่สนใจในเรื่องอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนในกลุ่มลูกค้าห้างค้าส่ง ผู้ประกอบการค้าส่ง เป็นภารกิจหลักของ บริษัทแม่ คือ เว้ลท์ซี่ แอนด์ เฮ็ลธ์ซี่ ฟู้ดส์ ที่มุ่งเน้นธุรกิจนำเข้าสินค้า ตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยกลุ่มสินค้าที่บริษัทฯ นำเข้า-ส่งออก เป็นกลุ่มอาหารสด อาหารแช่แข็ง และอาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มสินค้า ชิ้นส่วนเนื้อวัวแช่แข็งและชิ้นส่วนเนื้อหมูแช่แข็ง ทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่ายกลุ่มสินค้าชิ้นส่วนไก่ เป็ดและห่านแช่แข็ง จากโรงงานที่มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพในประเทศ และยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารไปต่างประเทศ เช่น กลุ่มชิ้นส่วนหมูปลอดสารพิษ ไปยังฮ่องกง และมาเลเซีย และอื่น เป็นต้น รวมทั้งบริการขนส่งสินค้า ให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในการทำการค้ากับเราในระยะยาววิสัยทัศน์
-

"Community of Foods Lover"


พันธกิจ
-

  1. เป็นองค์กร ที่มีความสุขในการทำงานและพัฒนาอยู่เสมอ ยอมรับความคิดเห็น การเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  2. เป็นองค์กร ที่ยึดถือความซื่อสัตย์ต่อการทำงานต่อคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  3. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและพัฒนาสินค้า ความรู้ นวัตกรรมในวงการอาหาร
  4. สร้างประสบการณ์และส่งต่อความรู้ด้านอาหารให้กับลูกค้าตั้งแต่กระบวนการผลิตจากฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค
  5. เป็นองค์กร ที่เป็นคำตอบของทุกปัญหาด้านอาหารของลูกค้า


สินค้านำเข้า-ส่งออก อาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารเพื่อสุขภาพ
-

  • กลุ่มสินค้าหอยแช่แข็ง เช่น หอยแมลงภู่ หอยแครง หอยลาย หอยหวาน
  • กลุ่มสินค้าปลาแช่แข็ง เช่น ปลากระพงผ่าผีเสื้อ ปลากระพงผ่าไส้ติดหัว ปลาดอลลี่ไม่ติดท้อง ปลาดอลลี่ติดท้อง ท้องปลาแซลมอน หัวปลาแซลมอน
  • กลุ่มสินค้าอาหารทะเลสด และแช่แข็ง เช่น ปูม้า กุ้งแม่น้ำ กุ้งขาว ปลาหมึกบั้ง
  • กลุ่มสินค้าชิ้นส่วนหมู และเครื่องในแช่แข็ง เช่น หมูบด กระดูกเล้ง กระเพาะสดขูด หน้ากากเผา หน้ากากสด ไส้ตันลวก หัวใจลูก